برگزاری فستیوال بین المللی کودکان در تهران

جشنواره دنیای آینده :کودکان امروز
جشنواره بین المللی کودکان با محوریت راهبردی ورزش و بازی جشنواره ای بی نظیر برای افزایش روحیه شادی و نشاط در کودکان است . این جشنواره با برنامه ها و جشن های جذابی در راستای افزایش توانمندی های کودکان برگزار می گردد. کودکان نقش مهمی در سرنوشت و آینده جهان بر عهده دارند که بایستی با برخورداری از توانمندی ها و مهارت های بیشتر، قدرت مناسبی را برای رویارویی با سرعت و حجم تحولات جهان امروز داشته باشند . جشنواره بین المللی کودکان با محوریت ورزش و بازی در نظر دارد با معرفی و انتقال توانمند ی های مورد نیاز، کودکان را برای ورود به عرصه های جدید دنیای امروزی آماده سازد. دستیابی به الگوهای زیست محیطی پایدار و مدیریت صحیح منابع، سلامت و بهداشت شخصی و اجتماعی، صلح و مهرورزی جهانی و توانمندسازی مهارتی کودکان از محورهای اصلی این جشنواره بشمار می آیند. جشنواره در قالب برنامه های متنوع و جذابی با همکاری گروه های متعدد حرفه ای در رشته های مختلف برگزار می گردد. ورزش و بازی به عنوان محور اصلی برنامه ها جذابیت خاصی را برای این جشنواره ایجاد نموده است. کودکان با حضور در این جشنواره ضمن افزایش شور و نشاط و سرگرمی به یادگیری مهارت های زندگی امروزی دست می یابند. با تشکر از حمایت و همراهی سازمان های تخصصی کودک، به خصوص انجمن ورزش و بازی از برنامه های برگزاری، که فضای هیجان انگیزی را برای حضور نشاط انگیز کودکان ایجاد می نماید.

وب سایت فستیوال کودکان: www.kidsfest.ir

مجله پزشکی مادرپر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

تبلیغ پاپ آپ

©2020 شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، مجله پزشکی مادر، شریک سلامت جامعه ایرانی است.