چای سبز و کاهش ریسک سرطان پروستات


بر اساس مطالعاتی که توسط محققین زاپنی در طی سالهای   1990 الی 2004 بر روی پنجاه هزار مرد در سنین  69 - 40 انجام پذیرفته است، مشخص گردید کسانیکه در طول روز بیش از پنج فنجان چای سبز نوشیده اند میزان گسترش تومور پروستات خود را به نصف کاهش داده اند.

دانشمندان معتقدند که این اثر احتمالا بدلیل وجود ماده ای به نام کاتچینcatechin) )است که در چای سبز آزاد می شود وسبب کاهش ترشح هورمون پروستات (تستستورون) می‌گردد یا جلوی رشد سلولهای سرطانی پروستات را می گیرد.

منبع : سایت سیمرغپر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه

تبلیغ پاپ آپ

©2020 شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، مجله پزشکی مادر، شریک سلامت جامعه ایرانی است.