والدین هلیکوپتری!

والدین هلی‌کوپتری به پدرها و مادرانی گفته می‌شود که اجازه نمی دهند فرزندان شان دست به سیاه و سفید بزنند.
این گونه والدین مثل هلی کوپتر اطراف فرزندشان پرسه می زنند، او را تحت نظر دارند و به محض بروز حادثه ظاهر می شوند. اگر پاسخ تان به پنج سوال زیر مثبت باشد، در زمره والدین هلی کوپتری قرار دارید و فرصت زندگی و تجربه کردن به فرزندتان نمی دهید. 


1- اگر نمره فرزندتان در امتحان پایین باشد با معلم اش تماس می‌گیرید و علت را جویا می شوید؟
2- اگر فرزندتان همراه دوستان اش به میهمانی شبانه برود، نگران و منتظر هستید؟
3- هر روز اتاق فرزندتان را تمیز می ‌کنید؟
4- در انجام دادن تکالیف به فرزند تان کمک می‌کنید؟
5- اگر فرزندتان در مدرسه با دوستانش مشکل پیدا کند، با والدین دوست فرزندتان تماس می‌گیرید؟
6- برای فرزندتان سرگرمی پیدا می‌کنید؟
7- پس از بروز درگیری بین فرزندتان و همکلاسی‌هایش، با معلم اش حرف می زنید؟
8- مثل سایه فرزندتان را دنبال می کنید؟
9- کیف فرزندتان را آماده می‌کنید؟
10- وظایفی که به عهده فرزندتان گذاشته می‌شود را انجام می‌دهید؟

منبع: سلامانه