ویژگی هایی که مرکز درمانی آنادولو را انتخاب برتر قرار می دهند.

• دور از سر و صدا و هیاهوی شهر، در محلی مناسب  
• اتاقهای راحت بیمار با منظره زیبای دریا
• ظرفیت 209 تخت بیمار
• متشکل از 59 تخت مراقبت های ویژه و 8 اتاق عمل  
• بیش از 300 واحد پارکینگ برای وسایل نقلیه
• محوطه متشکل از پوشش گیاهی طبیعی. در طول مراقبت از بیمار و درمان  برای اینکه در روحیه آنها تأثیر مثبتی بگذارد؛ مقادیر زیادی از درختان سبز و تالاب مصنوعی وجود دارد.