پیدا کردن علت افسردگی، کار آسانی نیست. در اکثر موارد، افسردگی دلیل واحدی ندارد. در عوض، افسردگی نتیجه ترکیبی از چندین مورد از جمله وراثت شما، رویدادهای گذشته، شرایط کنونی و دیگر عوامل خطرزا می باشد.

در اینجا به بررسی چندین مورد که نقش مهمی در افسردگی بازی می کنند، می پردازیم.

- زیست شناسی: ما هنوز نمی دانیم زمانیکه فردی افسرده می شود، در ساختار مغزی وی دقیقا چه تغییراتی رخ می دهد. البته مطالعات نشان می دهند که عملکرد طبیعی در بخشهای معینی از مغز مختل می شود.

همچنین افسردگی ممکن است ناشی از تغییرات در میزان مواد شیمیایی مغز که انتقال دهنده های عصبی مغز را تشکیل می دهند، باشد.

- وراثت: محققان بر این اعتقاد می باشند که اگر ابتلا به افسردگی در خانواده شما وجود داشته باشد، احتمال ابتلا به افسردگی در شما بیشتر می باشد.

- جنسیت: مطالعات نشان داده اند که زنان دو برابر مردان مستعد ابتلا به افسردگی می باشند، اما کسی درباره چرایی آن مطمئن نمی باشد. تغییرات هورمونی که زنان در زمانهای مختلف زندگی خود تجربه می کنند، ممکن است یک عامل برای این موضوع باشد.

- سن: در افراد مسن تر احتمال ابتلا به افسردگی بیشتر است. تنها زندگی کردن و کاهش حمایتهای اجتماعی و دیگر عوامل در افراد مسن موجب افزایش احتمال ابتلا به افسردگی می باشد.

- وضعیت سلامت: شرایطی همچون سرطان، بیماریهای قلبی، مشکلات تیروئید، دردهای مزمن و بسیاری مسائل دیگر. خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می دهند.

- آسیب و سوگ: آسیبهایی از قبیل خشونت و سوء استفاده های جسمی یا هیجانی - خواه این حوادث اخیرا اتفاق افتاده باشد یا مربوط به گذشته ای دور باشند- می توانند راه اندازی برای افسردگی باشند. همچنین سوگ پس از مرگ یک دوست یا فردی که عاشق او هستید نیز می تواند آغازگر افسردگی باشد.

- تغییرات و رویدادهای استرس زا: افراد ممکن است در طی اتفاقات استرس آور همچون طلاق یا پرستاری از یکی از وابستگان بیمار، مبتلا به افسردگی شوند. حتی اتفاقات مثبت. همچون ازدواج و یا پیدا کردن شغل نیز گاهی اوقات ممکن است شروع کننده افسردگی در افراد باشد.

- داروها و مواد مخدر: بسیاری از نسخه های دارویی می توانند نشانه افسردگی را ایجاد کنند. سوء مصرف الکل و مواد مخدر بطور شایعی در افراد افسرده مشاهده می شود. این عوامل اغلب اوقات شرایط افراد افسرده را بدتر می کند.

برخی افراد علت افسردگی خویش را می دانند ولی این موضوع درباره برخی دیگر صدق نمی کند.

مهمترین مساله ای که باید به خاطر داشته باشید اینست که افسردگی به خاطر اشتباه شما نبوده و مقصر نمی باشید. این مساله به علت نقص ویژگی های شما نیز نمی باشد. این بیماری است که می تواند بر هر فردی تاثیر بگذارد و صرفنظر از علت آن، راههای بسیار خوبی برای درمان آن وجود دارند.


مهدیه گنجه - مجله پزشکی مادر
منبع:
www.webmd.com