با اینكه توصیه‌های پیشگیرانه زیادی در خصوص مراقبت از كودكان در برابر آتش و عوامل ایجاد كننده سوختگی داشته‌ایم اما اگر سوختگی اتفاق افتاد می‌دانید باید تا رساندن كودك به اورژانس چه كاری را به سرعت انجام دهید؟

- اول اینكه اگر لباس بچه یا هر كسی كه دچار سوختگی شده به بدن او چسبیده است هرگز سعی نكنید آن را به زور در آورید. این كار تخصصی است و اگر به وسیله شما انجام شود به ناحیه سوختگی آسیب می‌رساند.

- هرگز وقت را تلف نكنید، بلافاصله تا دست یا بدن بچه با مایع یا شیء داغی دچار سوختگی شد،‌ آن منطقه را با آب سرد خنك كنید. در هر محلی كه باشد شما باید شیر آب سرد را باز كرده و محل را خنك كنید.

- اگر بچه را ناگهان در آب سرد فرو ببرید دچار لرز می‌شود. از چنین كاری بپرهیزید و فقط منطقه را خنك كنید.

- به تاول‌ها دست نزنید و آنها را نتركاید.

- در مورد استفاده و خوردن مایعات داغ به خصوص برای بچه‌ها خیلی حساس باشید چون سوختگی‌های دهان و گلو موجب التهاب و گاهی خفگی می‌شود و بسیار خطرناك است. یقه پیراهن را باز كنید و اگر تنفس او دچار مشكل شده وارد عملیات احیا شوید.

منبع : سایت سیمرغ