در 16 اکتبر 2009 ، FDA واکسن جدید HPV را تایید کرد . این واکسن به منظور پیشگیری از سرطان رحم ، برای دختران 10 تا 25 سال تجویز می شود.
این واکسن به دو نوع از ویروس
HPV 16 و HPV 18 ، کارگر است.
ویروس
HPV ، یک آلودگی شایع است که از طریق برقراری تماس جنسی ، انتقال می یابد.
پیشاپیش در سال 2006 نیز
FDA یک نوع واکسن دیگر را که بر علیه چهار گونه از HPV یعنی HPV 6 ، HPV 11 ، HPV 16  ، HPV 18 ، موثر بود ، تایید کرده بود.

این واکسن نباید برای زنان باردار تجویز شود.

مجله پزشکی مادر
منبع: www.webmd.com