در تاریخ 28 جولای 2009 ، FDA ، طی دستورالعملی نسبت به عواقب زیان بار مصرف داروهای بدن سازی هشدار داد.
کلیه مکمل های بدن سازی آستروئیدی زیان بار هستند.
FDA ، تولید و فروش تمام داروهای بدن سازی و مکمل های غذایی را که به نوعی در آنها از ترکیبات آستروئید استفاده شده است ، منع کرده است.
فهرست مکمل هایی که منع شده اند از این قرار می باشند:

TREN – XTREME
MASS XTREME
ESTRO XTREME
AH – 89 – XTREME
HMG XTREME
MMA - 3 XTREME
VNS – 9 XTREME
TT – 40 XTREME


تمامی این مکمل ها به نوعی در افزایش حجم ماهیچه ها و عضلات کاربرد دارند. بنابراین در کشور های دیگر ممکن است با نام های تجاری دیگر به فروش برسند. خریداران و مصرف کنندگان حتما باید، بروشور های این مکمل ها را از لحاظ داشتن ترکیبات آستروئیدی بررسی کنند.


مجله پزشکی مادر
منبع:
www.webmd.com