پژوهشگران دریافته اند که کودکان مبتلا به ADL یا متورم و بزرگ شدگی غیر طبیعی مغزی را، در همان مراحل اولیه می توان به کمک ژن درمانی معالجه کرد. آنها در آزمایشات خود، نمونه هایی از سلول های مغز استخوان چند کودک مبتلا را استخراج کرده و سپس ژن های سالم را در آنها جایگزین و بعد این سلول ها را دوباره به بیماران تزریق کردند. در نتیجه پیشرفت بیماری در آنها متوقف شد.


مجله پزشکی مادر
منبع: www.yourtotalhealth.com